Bijeenkomst 1 oktober 2018

‘Van Huisjesmelkers en professionele particuliere verhuurders van woonruimte’ De particuliere verhuurders van woonruimte in de stad Groningen hebben door incidenten bij kamerverhuur een negatief imago gekregen. De gemeente Groningen heeft hierdoor bovenop de vele regelgeving een specifiek vergunningsstelsel opgetuigd. De particuliere verhuurders hebben zich inmiddels verenigd in het Platform particuliere verhuurders woonruimte Groningen. Lammert Tel is voorzitter en hij praat ons bij over de initiatieven en de professionalisering van de branche. Hij gaat in op het keurmerk voor de leden. Ook geeft hij de visie van het Platform weer over de ontwikkeling van de particuliere verhuur van woonruimte in het licht van de grote toestroom van internationale en nationale studenten.


Terug